Tag Archive: reset password của HIKVISION

Tính năng tự thiết lập lại mật khẩu (reset password) của HIKVISION

Tính năng tự thiết lập lại mật khẩu (reset password) của HIKVISION

Quên mật khẩu đầu ghi hình camera / IP camera là một vấn đề rắc rối không hề nhỏ, buộc…