Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn khách đấu nối dây để sử dụng cho chuông cửa điều khiển mở khóa từ đơn giản. Hướng dẫn áp dụng cho các model chuông cửa như: VTO2202F-P-S2, VTO0221G-WP, KX-VDP22GN-P, KX-VDP20GWN, KX-VDP02GN, ….

Cụ thể, mình sẽ hướng dẫn đấu nối dây trên VTO2202F-P-S2, các model khác, bạn cũng đấu nối tương tự.

Tùy theo tùng loại cấu tạo khóa từ sẽ có cách đấu nối khác nhau. Có 2 kiểu hoạt động chính của khóa từ như sau:

  1. Cấp nguồn điện để mở khóa
  2. Ngắt nguồn điện để mở khóa

Chuông cửa chỉ hỗ trợ đóng/ mở mạch điện để mở khóa, điện áp hỗ trợ tối đa là: 12V – 1A. Ngoài ra chuông cửa có thể cấp sẵn nguồn 12V – 0.1A bạn có thể tận dụng cho các khóa từ có công suất nhỏ.

I. Cấp nguồn điện để mở khóa

Nguyên lý hoạt động: Khi nhấn mở khóa trên app DMSS/ màn hình, thì chuông sẽ đóng mạch điện để mở khóa

A. Sử dụng nguồn rời

B. Sử dụng nguồn cấp sẵn từ chuông cửa

II. Ngắt nguồn điện để mở khóa

Nguyên lý hoạt động: Khi nhấn mở khóa trên app DMSS/ màn hình, thì chuông sẽ ngắt mạch điện để mở khóa

A. Sử dụng nguồn rời

B. Sử dụng nguồn cấp sẵn từ chuông cửa

III. Cài đặt thời gian chờ mở khóa

Bạn có thể thiết lập cụ thể thời gian tối thiểu giữa 2 lần mở khóa và thời gian giữ trạng thái mở khóa trên khóa từ. Để thiết lập, hãy đăng nhập vào trình duyệt web của chuông cửa (mặc định 192.168.1.108) làm như sau:

Trong đó:

  • Thời gian giữa 1 lần mở cửa: từ 1 -> 20 giây
  • Thời gian giữ trạng thái mở cửa: từ 1 -> 20 giây

IV. Kết nối nút Exit mở khóa từ bên trong

  • Trong trường hợp bạn muốn mở cửa từ bên trong, bạn có thể thao tác nhanh bằng cách nhấn nút Door Exit. Ngoài thị trường có nhiều loại kiểu dáng khác nhau nhưng nguyên lý hoạt động chung là: Khi nhấn nút, sẽ đóng mạch điện.
  • Bạn chỉ cần nhấn nút là cửa mở, không cần phải thao tác trên phần mềm hoặc màn hình.

Sơ đồ đấu nối nút Door Exit như sau:

V. Điều khiển mở khóa trên điện thoại

Đầu tiên, hãy kết nối chuông cửa trên app DMSS, rồi thao tác như sau để mở cửa

Khi có cuộc gọi đến, thao tác như sau để mở cửa: