Có một số Camera IP Dahua tích hợp sẵn mic, khi thêm vào đầu ghi hình sẽ không có âm thanh. Hã cùng mình theo dõi bài viết này để bật âm thanh từ Mic tích hợp.

Cách bật Micro âm thanh

Để bật Micro âm thanh, hãy truy cập vào trình duyệt web trên Camera và làm theo hướng dẫn sau:

  • Trên Camera IP giao diện cũ:

  • Trên Camera IP giao diện mới 5.0: