Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gửi Email báo động khi có sự kiện cảnh báo trên đầu ghi hình Dahua.

1. Các loại sự kiện cảnh báo hỗ trợ báo động qua Email

Có nhiều sự kiện cảnh báo hỗ trợ gửi Email như:

  1. Phát hiện chuyển động.
  2. Phát hiện che phủ, mất hình ảnh Camera.
  3. Chức năng thông minh: Phát hiện khuôn mặt, IVS, nhận diện khuôn mặt, phát hiện lửa, đám cháy, …
  4. Sự kiện đăng nhập bất thường.
  5. Các thông tin vận hành thiết bị (tùy model), …

2. Cấu hình Email gửi và nhận

Thao tác như hướng dẫn sau để thiết lập Email gửi và Email nhận cảnh báo:

1. Các loại sự kiện cảnh báo hỗ trợ báo động qua Email

Có nhiều sự kiện cảnh báo hỗ trợ gửi Email như:

  1. Phát hiện chuyển động.
  2. Phát hiện che phủ, mất hình ảnh Camera.
  3. Chức năng thông minh: Phát hiện khuôn mặt, IVS, nhận diện khuôn mặt, phát hiện lửa, đám cháy, …
  4. Sự kiện đăng nhập bất thường.
  5. Các thông tin vận hành thiết bị (tùy model), …

2. Cấu hình Email gửi và nhận

Thao tác như hướng dẫn sau để thiết lập Email gửi và Email nhận cảnh báo:

Kích hoạt báo động Email khi không có ổ cứng.

Kích hoạt báo động Email khi phát hiện chuyển động

4. Nội dung Email cảnh báo

5. Lưu ý

Hiện nay các hệ thống Email miễn phí như Gmail, Outlook sẽ không sử dụng được, vì đây là hệ thống miễn phí, thiết bị gửi nhiều lần cảnh báo -> Đánh dấu SPAM.

Có thể tham khảo Email Server trả phí như MailGun.org, ở thời điểm hiện tại phí là 1000 email / 1 USD.