DHI-ASA3213GL-MW là thiết bị kiểm soát ra vào – máy chấm công dựa trên nhận diện khuôn mặt, thẻ từ và mật khẩu. Tuy nhiên ngoài chức năng dùng để chấm công, bạn có thể thiết lập đóng/ mở cửa bằng app DMSS trên điện thoại.

Để thiết lập chức năng này, hãy thao tác theo từng bước như sau:

1. Kích hoạt P2P trên thiết bị

Đầu tiên hãy cài đặt, khởi tạo DHI-ASA3213GL-MW, sau đó dùng trình duyệt web, đăng nhập vào địa chỉ IP của thiết bị để kích hoạt P2P

2. Tải về app DMSS và cài đặt

Link tải app DMSS:

  1. Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=vi&gl=US
  2. iOS: https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178

3. Thêm thiết bị vào DMSS và sử dụng

Thao tác từng bước như hình sau để thêm thiết bị và sử dụng: