Trên hệ điều hành MacOS sẽ không có Internet Explorer (IE) vì vậy nếu muốn xem Camera trên trình duyệt, bạn cần cài đặt Plugins NACL

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài Plugins NACL để xem Camera. Plugins này hoạt động dựa trên trình duyệt Chrome.

Xem hướng dẫn chi tiết trong video sau: