Tên miền do Hikvision phát triển là một trong những tên miền miễn phí tốt nhất hiện nay. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn đăng ký tên miền Camera DDNS Hikvision mới nhất một cách đơn giản và nhanh nhất.

1. Đăng ký tên miền Camera DDNS

Bước 1: Đầu tiên để đăng ký tên miền các bạn truy cập vào đường dẫn https://cameraddns.net/ và tạo cho mình một tài khoản DDNS

Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi mail vào email đã đăng ký để tiến hành kích hoạt tài khoản.

Bước 2: Sau khi đăng ký thành công, đăng nhập và tiến hành tạo tên miền

Điền tên miền và port của tên miền muốn tạo. Tên miền tạo ra sẽ có định dạng: tenmien.cameraddns.net.

Lưu ý:

  • Tên miền sau khi tạo sẽ có trạng thái là OFFLINE.
  • Sau khi gán thông số vào đầu ghi hình thì thiết bị sẽ có trạng thái là ONLINE

Bước 3: Cấu hình CameraDDNS cho đầu ghi

Điền đầy đủ thông số mạng

Chỉnh thông số Port cho thiết bị, các Port này sẽ cần được NATPort trên Modem.

Điền thông số như trong hình

Lưu ý: 

  • Một số đầu ghi sẽ có thêm dòng STATUS
  • Status of DDNS is normal là đạt yêu cầu

Sau khi cài đặt xong, đúng thông số thì tên miền sẽ ở trạng thái ONLINE ( trạng thái ONLINE có thể cập nhật trễ vài phút )

Lưu ý: Trong trường hợp trạng thái vẫn hiển thị OFFLINE, bạn hãy đặt DHCP cho cả IP và DNS. Sau khi ONLINE, bạn có thể cập nhật lại thành IP và DNS tĩnh.

Bước 4: Mở cổng trên Modem

Vào trang web www.ping.eu để kiểm tra xem mở port đã thành công chưa. Nhập port muốn kiểm tra và bấm GO.

  • OPEN là đã mở
  • CLOSED là chưa mở

Check cả 3 cổng HTTP, RTSP và SERVER PORT,trạng thái OPEN là đạt yêu cầu. Sau khi đã tạo tên miền và mở cổng thành công, có thể gán tên miền vào điện thoại hoặc vào máy tính để xem