Đây là danh sách thiết bị ổ cứng được hỗ trợ trên thiết bị của Hikvision, Dahua, Kbvision. Ngoài ra các ổ cứng khác bán ngoài thị trường và SSD không có trong danh sách này, có thể sẽ không tương thích với thiết bị của bạn.

I. Danh sách ổ cứng tương thích DVR/NVR: Hikvision

Đây là danh sách ổ cứng tưng thích với thiết bị của Hikvision.

Tải về tại đây

II. Danh sách ổ cứng tương thích DVR/NVR: Dahua, Kbvision

This isĐây là danh sách ổ cứng tưng thích với thiết bị của Dahua, Kbvision .

Tải về tại đây

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết và tải file!