Trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn tổng hợp lại danh sách tiên miền được hỗ trợ trên các thiết bị Camera IP của Kbvision. Đây là những thiết bị cũ được bán ra trước băn 2019. Hiện tại các thiết bị này đã bỏ mẫu nhưng vẫn còn được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Hãy cùng nhau theo dõi nha!

Danh sách thiết bị IP Camera và tên miền cụ thể được hỗ trợ:

STTMODELKBVISION.TVQUICK-DDNSDYNDDNSNO-IPCN99-DDNSFIRMWARE
IP HOME
1KX-H13PWN
KX-H30PWN
Không10/20/2017
2KX-H13WN
KX-H30WN
Không10/20/2017
3KX-H10WN
KX-H10PWN
KX- H20PWN
Không có giao diện IE
IP WIFI
1KX-1301WN
KX-3001WN
10/20/2017
2KX-1302WN
KX-3002WWN
10/20/2017
IP N2
1KX-4001N2
KX-4002N2
5/24/2018
2KX-IP202N08/08/2018
Không có DDNS
3KX-2001N2
KX-2002N2
5/24/2018
Không có DDNS
IP N
1KX-1012N6/18/2016
2KX-2012N
KX-2002N
KX-2011N
KX-2001N
11/14/2017
3KX-2011N8/3/2017
4KX-2003N12/29/2017
5KX-2003AN7/20/2017
6KX-2003iAN
KX-2004iAN
9/18/2018
7KX-2003iAN3/30/2018
8KR-N20B12/29/2017
9KHA-N2004MN8/30/2017
10KX-3002N12/29/2017
11KX-3012N
KX-3011N
12/29/2017
12KX-2003N2? Không rõ
13KX-8002iN8/13/2018
14KX-2007SPN1/16/2018
15KX-2007ePN4/4/2018
16KX-2007PN9/5/2017
17KX-2008ePN4/4/2018
18KX-2308PN6/27/2018
19KHA-8023DP1/9/2018
20KR-N30B12/29/2017
21KR-N30DV12/19/2016
22KX-0504FN13/8/2018
23KH-N8005iM8/13/2018
24KH-N8004iM8/13/2018
NVR
1KX-4K8104N210/24/2017
2KX-4K8108PN28/6/2018
3KX-4K8864N35/30/2018
4KX-4K616128n209.10.2018
DVR
1KX-2K8104D510/13/2017
2KX-8104H1
KX-8108H1
KX-7104H1
KX-7108H1
KX-7104TH1
KX-7108TH1
6/2/2018(8x) 8/17/2018(7x)

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!