Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi mật khẩu WiFi cho Camera Dahua, Kbvision.

1. Model áp dụng

A. Camera Dahua

 • IPC-HFW1230DT-STW, IPC-HDW1230DT-STW, IPC-HFW1430DT-STW, IPC-HDW1430DTP-STW
 • SD2A500-GN-AW-PV, SD2A200-GN-AW-PV, SD2A200-GN-A-PV, DH-SD2A500-GN-A-PV
 • SD2A500HB-GN-AW-PV-S2, SD2A200HB-GN-AW-PV-S2, SD2A200HB-GN-A-PV-S2, SD2A500HB-GN-A-PV-S2
 • IPC-C15P,
 • IPC-HFW1230DT-STW, IPC-HDW1230DT-STW, IPC-HFW1430DT-STW, IPC-HDW1430DTP-STW
 • SD2A500-GN-AW-PV, SD2A200-GN-AW-PV, SD2A200-GN-A-PV, DH-SD2A500-GN-A-PV
 • SD2A500HB-GN-AW-PV-S2, SD2A200HB-GN-AW-PV-S2, SD2A200HB-GN-A-PV-S2, SD2A500HB-GN-A-PV-S2
 • IPC-C15P, IPC-C35P, IPC-A15P, IPC-A35P
 • IPC-HFW1120SP-W, IPC-HDBW1120EP-W, IPC-HFW1320SP-W, IPC-HDBW1320EP-W
 • ….

B. Camera Kbvision

 • KX-A2013WN-A, KX-A2012WN-A, KX-A4013WN-A, KX-A4012WN-A
 • KX-AF2016WPN-AL, KX-AF5016WPN-AL
 • KX-H13WN, KX-H30WN, KX-H13PWN, KX-H30PWN
 • KX-1301WN, KX-1302WN, KX-3001WN, KX-3002WN

2. Hướng dẫn thực hiện

Để đổi mật khẩu WiFi cho Camera, bạn có thể sử dụng thông qua trình duyệt, thao tác như hướng dẫn sau: