Hướng dẫn Gán MAC để đặt IP tĩnh cho Camera, đầu ghi hình.

Đầu tiên hãy đăng nhập vào Router:

  • Đăng nhập vào modem bằng cách mở trì duyệt web lên và gõ : http://192.168.10.1 (mặc định). Sẽ xuất hiện giao diện của router và yêu cầu đăng nhập.
  • Sử dụng tài khoản là: admin, với mật khẩu của thiết bị bạn đã khởi tạo.

Thao tác như hướng dẫn sau. Sau khi thiết lập trên router, cần reboot (khởi động lại) thiết bị để nhận IP mới.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!