Hướng dẫn Gán MAC để đặt IP tĩnh cho Camera, đầu ghi hình.

Thao tác như hướng dẫn sau. Sau khi thiết lập trên modem, cần reboot (khởi động lại) thiết bị để nhận IP mới.

Sau khi thực hiện thao tác gán Mac bạn sẽ được kết quả như hình sau:

Chúc bạn cài đặt thành công!