Hướng dẫn Gán MAC để đặt IP tĩnh cho Camera, đầu ghi hình.

Đầu tiên hãy đăng nhập vào Router:

  • Đăng nhập vào modem bằng cách mở trì duyệt web lên và gõ : http://192.168.0.1 (mặc định). Sẽ xuất hiện giao diện của modem và yêu cầu đăng nhập.
  • Thông tin đăng nhập mặc định là mã PIN được in trên tem dán phía dưới Router.

Thao tác như hướng dẫn sau. Sau khi thiết lập trên router, cần reboot (khởi động lại) thiết bị để nhận IP mới.

Sau khi thực hiện thao tác gán Mac bạn sẽ được kết quả như hình sau:

Chúc bạn cài đặt thành công!