Hôm nay mình sẽ trình bày hướng dẫn chi tiết về giải pháp camera giao thông của Kbvision. Hướng dẫn này bao gồm về thiết bị, phụ kiện, cách lắp đặt và sử dụng. Tài liệu được trích xuất từ chuỗi training của Kbvision.