Nếu máy tính của bạn không hỗ trợ Internet Explorer (IE) thì giải pháp cài đặt IETab trên Chrome là cách đơn giản nhất để sử dụng trình duyệt truy cập vào Camera.

IETab có sẵn trên Webstore của Google, vì vậy chỉ cần vài thao tác đơn giản sau đây sẽ hoàn thành:

Chúc bạn cài đặt thành công!