Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt lại mật khẩu cho IP Camera thương hiệu Kbvision và Dahua bằng ConfigTool. Thao tác này rất đơn giản, các bạn có thể làm tại nhà và không cần phải tháo camera gửi về hãng.

1. Xuất file XML

  • Để reset mật khẩu IP Camera, bạn cần cài đặt ứng dụng ConfigTool. Tải về tại đây.
  • Vào mục System Setting -> Reset Password.

  • Chọn vào camera muốn reset pass, sau đó nhấn vào mục Reset Password

  • Sau khi bảng thông báo hiện lên, trong mục Reset Mode bấm chọn vào XML File để Export File hệ thống

  • Sau đó chọn đường dẫn đến thư mục cần Export và nhấn Next

II. Gửi file XML về hãng và chờ file đặt lại mật khẩu

  • Sau khi xuất ra file XML để đặt lại mật khẩu. Bạn gửi file đó về cho kỹ thuật của Dahua, Kbvision, họ sẽ giúp bạn xử lý và gửi lại bạn file kết quả.
  • Sau khi nhận lại file kết quả, hãy Import lại vào cam tương ứng rồi đặt mật khẩu mới.