Khôi phục cài đặt gốc (Factory default) hay còn gọi là Khôi phục mặc định, Factory Reset, là quá trình xóa mọi thông tin cài đặt và đưa về trạng thái ban đầu từ nhà sản xuất. Thông thường khi thiết bị hoạt động lâu dài phát sinh lỗi hoặc khi nâng cấp Firmware cần thực thiện thao tác này để hoạt động ổn định.

1. Thao tác trên đầu ghi hình giao diện 4.0 (từ 2020 trở về sau)

Thao tác như hình hướng dẫn sau:

2. Thao tác trên đầu ghi hình giao diện 4.0 cũ (từ 2019 trở về trước)

Thao tác như hình hướng dẫn sau:

3. Thao tác trên đầu ghi hình giao diện 3.0 cũ và IP Camera

Thao tác như hình hướng dẫn sau:

Thao tác trên đầu ghi hình giao diện cũ 3.0: