Bước 1: Các bạn mở phần mềm ebitcam lên và chọn vào camera cần xuất file video.

ttt

Bước 2: Tiếp theo các bạn bấm vào “Playback

tttttt

Bước 3: Các bạn chọn ngày cần xem lại video

kkkkkk

Bước 4: Các bạn chọn đoạn video cần xuất file

kkkkkk

Bước 5: Các bạn bấm vào biểu tượng lưu file ở phía dưới góc bên phải

hhht

Bước 6: Các bạn chọn đường dẫn lưu flie video cần xuất ra => Các bạn bấm “OK

ggggg

Bước 7: Các bạn chờ video đang tải về máy tính đến 100%

ttkkk

Bước 8: Mở đường dẫn chứa file video bạn đã chọn ở B6 ta có file video định dạng Mp4.

eecvbg

Chúc các bạn thành công !