Tổng hợp các Firmware dành cho đầu ghi hình DVR của Kbvision. Đây là Firmware sử dụng máy chủ P2P mới, tương thích trên phần mềm KBVIEW, KBVIEW Plus trên điện thoại.

KBVISION - Firmware Server P2P mới cho dòng D, D4, D5 và N-N2 (NVR)

KBVISION – Firmware Server P2P mới cho dòng D, D4, D5 và N-N2 (NVR)

I. DVR dòng D (F3)

Lưu ý quan trọng: Firmware sử dụng máy chủ P2P Server mới dòng D này không hiển thị Logo KBVision, và không hỗ trợ tên miền Kbvision.tv.

1. KX-7104D, KX-7204D, KB-7204D, KX-7108D, KX-7208D, KX-8104D

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
123-11-2015V3.200.0004.6.RFirmware P2P server mới
(Sau khi nâng cấp, mật khẩu mặc định là: admin)
Tải về

2. KX-7116D, KX-7216D, KX-8108D, KB-8108D, KX-8208D, KX-2K8104D

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
123-11-2015V3.200.0004.6.RFirmware P2P server mới
(Sau khi nâng cấp, mật khẩu mặc định là: admin)
Tải về

3. KX-8108D, KB-8108D (Phiên bản khác nếu nâng cấp mục 2 thất bại)

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
117-04-2017V3.200.0004.11.RFirmware P2P server mới
(Sau khi nâng cấp, mật khẩu mặc định là: admin)
Tải về
221-10-2017V3.200.0004.13.RFirmware P2P server mới
(Sau khi nâng cấp, mật khẩu mặc định là: admin)
Tải về

4. KB-7216D, KB-7224D , KB-7232D

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
126.10.2015V3.200.0004.30.RFirmware P2P server mới
(Sau khi nâng cấp, mật khẩu mặc định là: admin)
Tải về

5. KB-7216sD

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
117-04-2017V3.200.0004.11.RFirmware P2P server mới
(Sau khi nâng cấp, mật khẩu mặc định là: admin)
Tải về

6. KX-8116D, KX-8216D, KX-8416D, KX-2K8108D

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
123-11-2015V3.200.0004.6.RFirmware P2P server mớiTải về

7. KX-8232D, KX-8832D

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
120-10-2017V3.210.0001.1.RFirmware P2P server mới
(Sau khi nâng cấp, mật khẩu mặc định là: admin)
Tải về

II. DVR dòng D4

Lưu ý quan trọng: Firmware sử dụng máy chủ P2P Server mới dòng D4 này không hiển thị Logo KBVision, và không hỗ trợ tên miền Kbvision.tv.

1. KX-7104D4, KB-7204D4, KX-7108D4, KX-7104TD4, KX-7108TD4, KX-8104D4, KX-8104TD4

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
107-03-2017V3.210.0001.8.RFirmware P2P server mới
Reset bằng Superpwd – Có account 888888
Tải về

2. KX-7116D4, KX-7216D4, KX-8108D4, KX-8108TD4

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
108.08.2017V3.218.0000001.2.RFirmware P2P server mới
(Hỗ trợ mở khóa bằng hình vẽ)
Tải về

3. KX-8116D4, KX-8216D4, KX-8416D4, KX-7232D4

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
107-03-2017V3.210.0001.8.RFirmware P2P server mới
(Mật khẩu mặc định: admin)
Tải về

4. KX-8232D4

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
108-08-2017V3.218.0000001.2.RFirmware P2P server mớiTải về

5. KX-2K8104D4, KX-2K8108D4, KX-2K8208D4

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
127-05-2017V3.210.0001.10.RFirmware P2P server mới
(Sau khi nâng cấp mật khẩu là: admin)
Tải về
208-08-2017V3.218.0000001.2.RFirmware P2P server mới
(Mở khóa hình vẽ + Reset mật khẩu qua mail)
Tải về

6. KX-2K8116D4, KX-2K8216D4

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
101-03-2019V3.218.0000002.5.RFirmware P2P server mới
(Mở khóa hình vẽ + Reset mật khẩu qua mail)
Tải về

III. XVR dòng D5

1. KX-7104D5, KX-7108D5, KX-7104TD5, KX-7108TD5, KX-8104D5, KX-8104TD5

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
129-12-2017V3.218.0000002.1.RCập nhật bảo mật – Server P2P mới
Không hỗ trợ tiếng Việt
Tải về
211-09-2017V3.218.100Z101.2.TFirmware P2P server mớiTải về

2. KX-7116D5, KX-7216D5, KX-8108D5, KX-8108TD5, KX-2K8104D5

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
111-09-2017V3.218.100Z101.2.TFirmware P2P server mớiTải về

3. KX-7232D5, KX-8116D5, KX-8216D5, KX-8416D5, KX-2K8108D5

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
111-09-2017V3.218.100Z101.2.TFirmware P2P server mớiTải về

4. KX-8232D5, KX-8832D5

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
111-09-2017V3.218.100Z101.2.TFirmware P2P server mớiTải về

5. Update Logo và tên miền dùng chung cho dòng D5

Sau khi nâng cấp FW chính ở trên, bạn cần phải nâng cấp FW sau đây để sử dụng tên miền miễn phí: kbvision.tv (nếu cần).

Lưu ý: Firmware logo này chỉ sử dụng cho dòng D5, không nâng cấp được cho dòng khác. Nâng cấp nhầm sẽ đẫn đến chết đầu ghi.

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
108-09-2017V3.218.100Z201.0.TLogo + tên miền Kbvision.tvTải về

Lưu ý: Sau khi nâng cấp Firmware, cần phải Factory Default (Khôi phục mặc định) thì các chức năng cập nhật mới được áp dụng.

IV. NVR dòng N-ND và N2

1. KB-8104ND, KB-8108ND

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
131-03-2017V3.200.0000.0.D– Firmware P2P server mới
– Không logo KB
Tải về

2. KB-8104WND

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
112.06.2017V3.203.0000.0.R– Firmware P2P server mới
– Không logo KB
Tải về

3. KB-8116ND, KB-8216N

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
113-10-2017V3.205.0000000.0.RFirmware P2P server mới
Không logo KB
Tải về

4. KX-8104N2, KX-8108N2

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
125.09.2017V3.203.0000.0.RFirmware P2P server mới
Tên miền kbvision.tv – Tiếng Việt
Tải về

5. KX-8116N2, KX-8216N2, KX-8232N2, KX-8432N2, KX-8832N2
KX-8132ND (Có thể dùng cho KX-8104WN2)

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
121-03-2017V3.202.0000.1.RFirmware P2P server mới
Chỉ hiển thị 16 kênh khi xem trược tiếp (HDMI)
Tải về

6. KX-4K8104N2, KX-4K8108N2, KX-A4K8104N2, KX-A4K8108N2,

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
116-07-2021V4.001.100Z200.0.RFirmware P2P server mới, Giao diện 4.0
Hỗ trợ tên miền kbvision.tv
Tải về

7. KX-4K8116N2, KX-4K8216N2, KX-4K8416N2, KX-4K8232N2, KX-4K8432N2, KX-4K8864N2,

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
108-12-2021V4.001.100Z200.0.RFirmware P2P server mới, Giao diện 4.0
Hỗ trợ tên miền kbvision.tv
Tải về