Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt Onvif trên IP Camera của Hikvision. Sau khi kích hoạt Onvif, bạn có thể thêm Camera vào đầu ghi hình khác hãng (đầu ghi hình phải hỗ trợ Onvif) bằng giao thức Onvif howjc RTSP

Đăng nhập vào giao diện cấu hình của camera cần kích hoạt ONVIF qua địa chỉ IP 192.168.1.161 (có thể dùng SADP Tool để tìm địa chỉ ip của Camera)

Trong mục System – Security – Authentication , chọn cấu hình xác thực bằng digest/basic

Tiếp theo kích hoạt Hikvision-CGI (chuyển dạng xác thực digest/basic) và ONVIF

Chọn Add để tạo tài khoản Onvif , tài khoản này độc lập với tài khoản admin của camera

Có thể chọn bất kỳ Media user hoặc Operator

Sau khi tạo xong, chọn Save để lưu lại cấu hình Onvif và khởi động lại thiết bị.

Trên giao diện gán camera của đầu ghi hình hãng khác, ta chọn gán camera ở chế độ ONVIF:

  • IP Address : nhập địa chỉ của camera IP Hikvision vừa cấu hình.
  • Port onvif : port HTTP của camera ( mặc định là 80 ).
  • User Name và Password : tài khoản và mật khẩu ONVIF vừa tạo trên camera