Bạn có thể chủ động thiếp lập lịch trình bật tắt đèn LED trên các dòng sản phẩm Camera Full-Color bằng cách thiết lập Profile Day/ Night và thời gian hoạt động của nó. Tham khảo cách cài đặt trong bài viết sau đây.

1. Thiết lập thời gian hoạt động Profile Day /Night

Đầu tiên, mình sẽ xác định khoảng thời gian ban ngày (Day) và ban đêm (Night), Khoảng thời gian ban ngày là vùng được tô màu cam như bên dưới:

2. Thiết lập độ sáng đèn

Có thể chủ động thiết lập độ sáng của đèn LED như sau:

3. Thiết lập bật đèn cho Profile Night

Để bật đèn vào ban đêm, bạn cần thiết lập trong Profile Night, chọn Mode là: “Color”