Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách lật hình trên Camera IP Dahua, Kbvision. Xem chi tiết trong hình sau:

Tùy theo từng model sản phẩm, sẽ hỗ trợ các chế độ xoay hình như: 0, 90, 180, 270. Bạn có thể xem thông tin chi tiết trên Datasheet của sản phẩm.

Hình ảnh chi tiết khi thực hiện xoay:

Chọn Mirror để thực hiện chỉnh đối xứng ảnh. bạn có thể so sánh sự khác nhau trong 2 hình sau đây: