Hướng dẫn Mở file ghi hình camera DAV trên thẻ nhớ KBONE, Imou camera trên máy tính Windows, sử dụng phần mềm SmartPlayer