Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách: “Sao lưu và khôi phục dữ liệu chấm công trên SmartPSS-AC”. Xem chi tiết trong video sau: