Nếu khách hàng của mình có yêu cầu phát la lời chào khi khách hàng bước vào cửa hàng, hoặc đưa ra âm thanh cảnh báo khi phát hiện xâm nhập. Chức năng này hoàn toàn có thể nếu bạn đang sử dụng đầu ghi hình Dahua.

1. Thiết bị nào hỗ trợ?

Chức năng tùy chỉnh âm thanh báo động hỗ trợ hầu hết trên các thiết bị đầu ghi hình hỗ trợ giao diện 4.0, và có chức năng Audio trên màn hình chính:

2. Hướng dẫn thiết lập tùy chỉnh âm thanh báo động

Nguyên lý hoạt động:

  1. Đầu tiên bạn thêm file âm thanh (MP3) vào thiếu bị. Có thể thêm tối đa 20 files (10MB cho mỗi file).
  2. Chỉ định file âm thanh sẽ phát ra khi có sự kiện.
  3. Khi có sự kiện báo động, thiết bị sẽ phát ra file âm thanh này qua cổng Audio Out trên đầu ghi hình (Cần lắp loa rời).

Thao tác từng bước như hướng dẫn trong hình sau:

3. Sự kiện báo động nào hỗ trợ tùy chỉnh âm thánh báo động?

Có nhiều sự kiện hỗ trợ tùy chỉnh âm thanh báo động như: Phát hiện chuyển động, SMD Plus, IVS, phát hiện nhiệt độ, đếm người, ổ cứng lỗi, …