Xem hướng dẫn: Gán MAC đặt IP Tĩnh trên Router TP-Link trong video sau: