Trong bài viết bày, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật tắt âm thanh trên Camera IMOU. Hướng dẫn này sử dụng app IMOU Life để cấu hình

Hướng dẫn bật tắt âm thanh Camera

Thao tác từng bước như hướng dẫn sau:

Lưu ý:

  • Khi bạn tắt âm thanh tại đây, xem trực tiếp và ghi hình sẽ không có âm thanh.
  • Khi đã tắt âm thanh nếu bật đàm thoại, vẫn có thể ghe/ nói bình thường