Thao tác từng bước như hướng dẫn trên.

Lưu ý:

  • Khi tắt ghi hình âm thanh, sẽ không có âm thanh khi xem trực tiếp Camera.
  • Khi tắt ghi hình âm thanh, nếu bạn bật đàm thoại hai chiều vẫn sẽ nghe được âm thanh.

    Cảm ơn mạn đã theo dõi bài viết!!!