Cài đặt lưu trữ camera trên Hosting CPanel với FTP. Áp dụng cài đặt cho camera thương hiệu Dahua, Kbvision và các thương hiệu OEM tương đương.