Cài đặt và sử dụng DAV Player xem file ghi hình định dạng .DAV trên điện thoại Android. Ứng dụng này trên Play Store gồm 2 bản trả phí (không quảng cáo) và miễn phí (có quảng cáo). Nếu có điều kiện hãy ủng hộ nhà phát triển nhé!