Hướng dẫn cấu hình lớp mạng LAN trên Router IMOU N300.

Thao tác như hướng dẫn sau. Sau khi thiết lập trên Router, cần reboot (khởi động lại) thiết bị để nhận IP mới.