Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách:

  1. Đặt tên WiFi phát ra trên Router
  2. Đổi mật khẩu WiFi
  3. Thiết lập lịch hoạt động của WiFi

Hướng dẫn chi tiết

Đầu tiên hãy đăng nhập vào modem bằng cách mở trì duyệt web lên và gõ : http://192.168.10.1 (mặc định) hoặc. Nó sẽ xuất hiện giao diện của modem và yêu cầu đăng nhập.

Tài khoản và mật khẩu mặc định của router này thường được ghi trên tem phía dưới router. Router IMOU N300 có tài khoản và mật khẩu mặc định là: admin

Sau đó hãy thiết lập các thông số như sau:

  • Bước 1: Chọn WiFi
  • Bước 2: Kích hoạt Wlan
  • Bước 3: Đặt tên WiFi và mật khẩu
  • Bước 4: Thiết lập lịch sử dụng WiFi
  • Bước 5: Lưu lại cấu hình cài đặt

Như vậy đã xong, chúc bạn cài đặt thiết bị thành công!!!