Theo chế độ mặc định, khi sử dụng màn hình tivi sẽ tự động đăng xuất tài khoản nếu sau 10 phút không sử dụng. Tuy nhiên bạn có thể thiết lập thời gian tự đăng xuất này dài/ ngắn hơn tùy theo nhu cầu của mình.

Cách thực hiện

Bạn có thể thiết lập chế độ đăng xuất tự động từ 0 đến 60 phút như sau: