Trong quá trình cài đặt Camera KBONE, chắc hẳn không ít lần bạn đã gặp tình trạng không thể kết nối WiFi cho Camera KBONE, bị treo ở giao diện kết nối WiFi AP cho Camera trên App. Hãy cùng mình tìm hiểu cách xử lý qua bài viết này.

Cách xử lý

Để xử lý vấn đề treo ở giao diện kết nối WiFi AP, hãy truy cập vào Cài đặt trên điện thoại, và quên đi mật khẩu Camera đã lưu. Mật khẩu được phát ra từ Camera có tên là: DAP-(SN Camera).

Ví dụ: DAP-5L0089APAZ3415A với 5L0089APAZ3415A là mã số Serial của Camera.