Bạn đang phân vân liệu rằng khi ghi hình liên tục nếu bật thêm phát hiện chuyển động, dung lượng lưu trữ có tăng nhiều không?
Để trả lời câu hỏi trên, hãy cùng mình tìm hiểu qua bài viết này.

Thiết lập thiết bị kiểm tra

Mình sẽ tiến hành thử nghiệm trên 2 Camera SD2A200-GN-AW-PV với cùng thông số như sau:

  1. Firmware sử dụng: V2.810.100Z001.0.R. Ngày phát hành: 2022-08-22
  2. Sử dụng thẻ nhớ Sandisk 32GB
  3. Ghi hình H.265, CBR, birate 2048

Một Camera mình chỉ bật ghi hình liên tục, Camera còn lại bật kết hợp ghi hình giữa liên tục và chuyển động.

Kết quả thử nghiệm

Sau 4 giờ hoạt động (môi trường chuyển động nhiều), thu được kết quả như sau:

1. Chỉ bật ghi hình liên tục:

2. Kết hợp ghi hình liên tục và chuyển động

Thu được kết quả dung lượng lưu trữ giống nhau:

Kết luận: Khi bật ghi hình liên tục, nếu kích hoạt thêm ghi hình chuyển động sẽ không tốn thêm dung lượng lưu trữ.