Chức năng báo động khi phát hiện sự kiện là chức năng cơ bản trên mỗi Camera. Tuy nhiên trên Camera Năn lượng mặt trời sử dụng SIM 4G, bạn có thể thiết lập chức năng gửi tin nhắn báo động khi có sự kiện xảy ra.

1. Model áp dụng

Hướng dẫn này được áp dụng cho Camera Năng lượng mặt trời dùng sim 4G như:

  • Dahua: IPC-HFW2431DG-4G-SP-EAU-B
  • Kbvision: KX-CF4203GN-AL-SP

2. Bật chức năng gửi SMS và thêm người nhận tin nhắn

Để sử dụng tính năng gửi tin nhắn SMS, đầu tiên bạn cần kích hoạt chức năng này, và thêm số điện thoại người nhận tin nhắn.

3. Thiết lập gửi tin nhắn khi phát hiện chuyển động

Thao tác như hướng dẫn sau:

4. Tin nhắn cảnh báo mẫu

Dưới đây là tin nhắn mẫu được gửi khi có sự kiện báo động xảy ra: