Hướng dẫn cài đặt đầu ghi hình Kbvision giao diện cũ cho series có mã đuôi là: N3, NR3, 4KxxxxN2, H1, TH1, H2, H3, TH3, … có giao diện như sau:

1. Thay đổi độ phân giải xuất ra HDMI VGA trên đầu ghi hình (Giao diện mới 4.0)

2. Tắt tiếng bíp bíp… trên đầu ghi (Giao diện mới 4.0)

3. Dùng đầu ghi hình đặt IP tĩnh cho Camera (Giao diện mới 4.0)

4. Đổi mật khẩu đầu ghi hình (Giao diện mới 4.0)

5. Nâng cấp Firmware cho đầu ghi hình (Giao diện mới 4.0)

6. Cài đặt địa chỉ IP trên đầu ghi hình

7. Hướng dẫn thêm cam KBONE vào đầu ghi hình NVR