Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng trình duyệt để cập nhật Firmware cho Camera IP mới sử dụng giao diện web 5.0.

Cách thực hiện