Thay vì dùng NAS/Sever để lưu trữ nhằm đáp ứng nhu cầu quản lí tập trung và an toàn dữ liệu, HIKVISION đã đưa ra cho người dùng một phương án giúp tiết kiệm chi phí hơn, đó là phương thức “gán đầu ghi vào đầu ghi”.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn người dùng cách để có thể gán NVR vào NVR và hoạt động một cách ổn định nhất.

Lưu ý: Phương pháp này mới chỉ hỗ trợ với tên miền No-IP, Dyn hoặc CameraDDNS, IP WAN và hiện chưa hỗ trợ tên miền Hik-Connect Domain.

I. Cấu hình NVR tại các chi nhánh

NVR tại các chi nhánh là các NVR sẽ được gán lên NVR tại trung tâm.
Đối với các thiết bị này, nếu đã có địa chỉ IP WAN tĩnh, người dùng chỉ cần mở cổng chuyển tiếp (NAT port). Nếu không có địa chỉ IP WAN tĩnh, người dùng cần cài đặt tên miền No-IP, Dyn hoặc CameraDDNS đồng thời mở cổng chuyển tiếp.

 

II. Cấu hình NVR tại trung tâm quản lý

Tại NVR trung tâm, chúng ta cần cấu hình theo các bước dưới đây để có thể gán NVR ở các chi nhánh:

1. Tạo giao thức tùy chỉnh (Custom Protocol)

Ở giao diện quản lý giao thức tùy chỉnh, người dùng thao tác theo hướng dẫn sau:
Configuration > System > Camera Managerment > Custom Protocol

Theo đó, ta cấu hình trong bảng Custom Protocol như sau:
Custom Protocol  :  chọn giao thức tùy chỉnh, đầu ghi HIKVISION hỗ trợ tối đa 16 giao thức tùy chỉnh.
Protocol Name     : Đặt tên cho giao thức tùy chỉnh (đặt tùy ý)
Protocol                : Chọn RTSP
Transfer Protocol: Automatic
Port                       :  Cổng RTSP của NVR tại chi nhánh
Stream path         
: Đường dẫn phân giải luồng video (chi tiết xem phần lưu ý bên dưới).

  • Quy tắc nhập đường dẫn phân giải luồng video như sau:
SỐ KÊNHLOẠI LUỒNG CỦA KÊNHĐƯỜNG DẪN PHÂN GIẢI LUỒNG
Kênh 1Main Stream (luồng chính)/Streaming/Channels/101
Sub Stream (luồng phụ)/Streaming/Channels/102
Kênh 2Main Stream (luồng chính)/Streaming/Channels/201
Sub Stream (luồng phụ)/Streaming/Channels/202
Kênh 3Main Stream (luồng chính)/Streaming/Channels/301
Sub Stream (luồng phụ)/Streaming/Channels/302
…….………….………..
Kênh nMain Stream (luồng chính)/Streaming/Channels/n01
Sub Stream (luồng phụ)/Streaming/Channels/n02

2. Tiến hành gán NVR

Sau khi cấu hình xong phần Giao thức tùy chỉnh > Add

Ip Camera Address  : Điền địa chỉ của NVR chi nhánh ( IP WAN, tên miền NO-IP, Dyn, CameraDDNS)
Protocol                    : Chọn giao thức tùy chỉnh (Giao thức tùy chỉnh ta vừa tạo ở bước 1)
User Name                : Admin
Password                  : Mật khẩu của NVR chi nhánh
Confirm                     : Xác nhận lại mật khẩu
Chọn OK để xác nhận và lưu lại.

Lưu ý: NVR HIKVISION chỉ hỗ trợ tối đa 16 giao thức tùy chỉnh (custom Protocol), mỗi giao thức này tương ứng với 1 kênh camera của NVR cần gán (NVR tại chi nhánh). Có nghĩa là, người dùng chỉ có thể gán tối đa 16 kênh camera của mỗi đầu ghi NVR tại chi nhánh về trung tâm.

Do đó, người dùng chỉ việc thay đổi địa chỉ IP/ tên miền của NVR này để gán NVR chi nhánh thứ hai sau khi đã gán NVR chi nhánh thứ nhất.

3. Kiểm tra trạng thái

Kiểm tra Status, nếu hiện trạng thái Online tức là người dùng đã gán thành công.

Lưu ý:

  • Đối với các kênh còn lại, người dùng thực hiện tương tự như hướng dẫn trên.
  • Trong một số trường hợp, sau khi gán, mục trạng thái Status có thể sẽ không hiển thị Online ngay => Người dùng cần đợi một vài phút để hệ thống cập nhật.
  • Khi xem trực tiếp (qua iVMS4200/4500 hoặc trình duyệt web), lúc bắt đầu tải luồng video thì các kênh được gán từ NVR lên NVR có thể xảy ra hiện tượng trễ.