Hiện nay, bạn có thể liên hệ trực tiếp Imou Việt Nam và nhờ họ hủy liện kết tài khoản trên Camera Imou.

Để hủy liên kết tài khoản, hãy thao tác như hướn dẫn trên. cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!