Hướng dẫn cấu hình KX-H13WN, KX-H30WN, KX-H13PWN, KX-H30PWN với KBVIEW Lite.

Lưu ý: Ứng dụng KBVIEW Lite hoạt động trên thiết bị từ Android 9 trở xuống (iOS vẫn hoạt động bình thường). Bạn hãy sử dụng KBVIEW Plus để cập nhật các tính năng mới nhất