Cách thực hiện

  • Bước 1: Dùng nhíp (kim loại) nối tắt 2 chân trong hình
  • Bước 2: Cắm nguồn đầu thu và chờ khoảng 30 giây sau đó rút nhíp ra (chỉ rút nhíp vẫn giữ nguồn)
  • Bước 3: Đầu thu sẽ khởi động lên và đưa về trạng thái mặc định. Truy cập vào địa chỉ IP mặc định của thiết bị (192.168.1.108) để đặt lại mật khẩu mới.

Chúc bạn thực hiện thành công!