Cách thực hiện

  • Bước 1: Nhấn giữ nút reset như trên hình
  • Bước 2: Cắm nguồn đầu thu và tiếp tục nhấn giữ nút reset khoảng 30 giây sau thả tay ra (vẫn giữ nguồn)
  • Bước 3: Đầu thu sẽ khởi động lên và đưa về trạng thái mặc định. Truy cập vào địa chỉ IP mặc định của thiết bị (192.168.1.108) để đặt lại mật khẩu mới.