Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset mật khẩu cho Camera VCAM V001-2MP-B001 của Viettel. Chúc bạn reset thành công!

Thao tác theo hình hướng dẫn sau để Reset mật khẩu:

Bài viết này, mình sử dụng trên thiết bị có phiên bản 7.5.59.30

Sau khi Khôi phục thiết lập mặc định, mật khẩu là 6 ký tự cuối in hoa địa chỉ MAC của Camera.

Chúc bạn thành công!