Hướng dẫn sử dụng ConfigTool cấu hình và cài đặt camera Kbvision và Dahua

1. Sử dụng ConfigTool thay đổi địa chỉ IP cho Camera

2. Xuất file XML đặt lại mật khẩu cho IP Camera

3. Sử dụng ConfigTool cài đặt hình ảnh và đổi tên Camera

4. Sử dụng ConfigTool cài đặt thông số Mã Hóa (Encode)

5. Sử dụng ConfigTool cài đặt và động bộ thời gian

6. Sử dụng ConfigTool đổi mật khẩu thiết bị

7. Sử dụng ConfigTool thiết lập lịch bật tắt hông ngoại thủ công

8. Sử dụng CongfigTool lập lịch khởi động và đặt lại cài đặt gốc trên thiết bị