Hướng dẫn sử dụng KBVIEW Plus trên điện thoại kết nối và quản lý camera an ninh toàn tập. Đây là ứng dụng mới nhất cho sản phẩm Kbvision ở thời điểm hiện tại.

1. Sử dụng KBVIEW Plus thêm thiết bị bằng P2P ( SN – Serial Number)

2. Sử dụng KBVIEW Plus tìm kiếm và kết nối thiết bị trong mạng nội bộ

3. Sử dụng KBVIEW Plus kết nối camera bằng địa chỉ IP

4. Sử dụng KBVIEW Plus thêm camera bằng tên miền

5. Sử dụng KBVIEW Plus sao lưu và khôi phục danh sách thiết bị

6. Sử dụng KBVIEW Plus chỉnh màu sắc camera

7. Sử dụng KBVIEW Plus đổi mật khẩu camera

8. Sử dụng KBVIEW Plus trích xuất và chia sẽ file ghi hình

9. Sử dụng KBVIEW Plus xem lại ghi hình camera

10. Sử dụng KBVIEW Plus xoay và đối xứng ảnh Camera

11. Cài đặt báo động phát hiện chuyển động trên KBVIEW Plus

12. Cài đặt Mã hóa (Encode) trên phần mềm KBVIEW Plus

13. Hướng dẫn sử dụng KBVIEW Plus cơ bản

14. Kiểm tra trạng thái bộ nhớ trên KBVIEW Plus

15. Lập lịch ghi hình cho camera trên KBVIEW Plus

16. Tạo danh sách phát (Nhóm thiết bị) trên KBVIEW Plus