Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBONE, ứng dụng kết nối và giám sát camera Serires KBONE của Kbvision.

Hướng dẫn sử dụng dựa trên phiên bản KBONE v3.0.1

1. Hướng dẫn cấu hình camera KBONE Sản phẩm không có wifi AP

2. Hướng dẫn cài đặt Camera KBONE (dòng hỗ trợ WiFi AP)

3. Cài đặt múi giờ trên Camera KBONE

4. Chia sẽ Camera KBONE cho tài khoản khác

5. Đổi mật khẩu Camera KBONE

6. Đổi tên Camera và tên thiết bị KBONE

7. Ghi hình khi xem trực tiếp và chia sẽ file ghi hình trên KBONE

8. Cài đặt ghi hình liên tục – chuyển động Camera KBONE

9. Sao lưu và khôi phục thiết bị Camera KBONE

10. Tắt âm thanh micro và lật hình ảnh KBONE

11. Hướng dẫn thêm cam KBONE vào đầu ghi hình NVR