Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi port kết nối trên Camera IMOU, KBONE. Hướng dẫn này áp dụng cho các Camera không hỗ trợ giao diện web.

1. Vì sao cần đổi Port?

  • Trùng Port với các thiết bị khác trong hệ thống.
  • Đổi Port để thêm Camera thừ xa vào đầu ghi hình qua mạng Internet
  • Và quan trọng là…. bạn thích vậy!!!

2. Thêm Camera vào phần mềm SmartPSS

Đầu tiên hãy tải phần mềm SmartPSS trên máy tính và thêm Camera vào.

  • Bước 1, 2, 3, 4: Tìm kím và thêm Camera vào phần mềm.

  • Sau đó, điền tài khoản là: admin và nhập mật khẩu Camera. Mật khẩu mặc định là mã SC Code dán trên tem của Camera.

3. Đổi Port cho Camera

  • Bước 5: Mở Device CFG

  • Bước 6, 7, 8, 9, 10: Mở giao diện đổi Port và nhập Port mới tiến hành thay đổi.

Lưu ý:

  1. Thiết bị sẽ khởi động lại sau khi đổi Port.
  2. Giá trị Port thay đổi từ 1025 – 65534.
  3. Có thể đổi 1 Port/ 1 lần.