Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm Kbwatch – dùng kết nối và xem trực tiếp, xem lại và cài đặt camera KBWIN Series của KBVISION

1. Hướng dẫn cài đặt Camera KBWIN KW-H1 và KW-H2

2. Hướng dẫn cấu hình cơ bản camera KBWIN: KW-H1 và KW-H2