Như tiêu đề bài viết đã nêu ra, trong bài biết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt logo IMOU trên Camera đơn giản nhất.

Cách thực hiện như sau:

Thao tác từng bước như sau để tắt logo IMOU:

Đầu tiên hãy thêm Camera vào SmartPSS trên máy tính và đổi tên Camera thành một tên bất kì. Bước: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Sau đó, tắt hiển thị tên Camera trong SmartPSS. Như vậy bạn sẽ tắt được tên IMOU khi xem Camera. Bước: 8, 9, 10.